با یک نوع از آدم فضایی ها در دنیای استیک اشنا شوید

این موجودات یکی از باهوش ترین موجودات کل جهانند این موجود فضایی ها قویترین سوخت جهان را ابدا کردند که با ان حتی می توانستند در زمان سفر کنند ولی اما همین سوخت بلای جان انها شد

سازنده همین سوخت به کل سیاره اخطار داده بود ولی چون افراد سیاره به حرف او گوش نکردند تقریبا مردند و اگر رلیس ( سازنده سوخت ) به آنها کمک نمی کرد قطعا کل سیاره مرده بودند بعد از اتفاقاتی که افتاد رلیس سوخت را به برادر خود تنر (tener ) داد تا او سوخت را نابود یا از دست همه پنهان کند ولی اما وگلیس به کشتی حمله کرد و سوخت به زمین رسید و ادامه این داستان مربوط به زندگی bf time می شود

اخلاق این موجودات خوب است  و پوست انها سبز رنگ می باشد